Preparation for Social Action – Promoting Community Well-being


Bevillingstype: Projekt C (0,5 - 1 mio)
Projekt start: 1/1/2012
Projekt slut: 7/1/2014
Ansøgningsrunde: September 2011
Indsatsen forgår i
følgende lande:
Cameroon
Bevilliget beløb: kr. 821,899.00
Samlet budget: kr. 944,399.00
Organisation: Bahá'í - samfundet i Danmark
Lokal partner: Emergence – Foundation for Education and Development
Dokumenter: Hent ansøgning

Resumé:
Projektet har til formål at styrke lokal kapacitet i 16 landsbyer i det østlige Cameroun. Siden 2009 har Emergence, i samarbejde med Bahá'í samfundet i Danmark og med støtte fra Projektpuljen, trænet flere end 150 medlemmer af 10 landsbysamfund med uddannelsesprogrammet 'Preparation for Social Action' (PSA), der med en kombination af teorisk og praktisk træning engagerer deltagere i social aktion. Projektet vil over de kommende 30 måneder udvide og konsolidere det hidtil opnåede. For det første vil antallet af PSA uddannede løftes med (mindst) 150 (mindst 25% kvinder) i 16 landsbyer. For det andet vil samarbejdet med lokale udviklingskomiteer forøges og der vil blive udviklet en strategi for fortalervirksomhed.

Overordnet mål:
At styrke lokal kapacitet i det østlige Cameroun til selv at afgøre sin sociale, intellektuelle, økonomiske og åndelige udvikling.

Ummidelbar mål:
1) At styrke kapacitetsniveauet i 16 landsbyer ved at øge antallet af PSA trænede menneskelige ressourcer hjemhørende i landsbyen med mindst 150 af hvem mindst 25% er kvinder. 2) At PSA gruppernes fortalervirksomhedsaktiviteter udvikles, med specielt fokus på samarbejdet med og kapacitetsudviklingen af lokale udviklingskomiteer i mindst 10 landsbyer

Målgruppe:
Projektet har fire primære målgrupper: De (ca. 200) aktive PSA studerende (mindst 25% kvinder), (ca. 33) PSA tutorer (mindst 25% kvinder), (ca. 10) lokale udviklingskomiteer (ukendt kønsprofil), samt de (ca. 150) der gennemførte PSA uddannelsen i forrige projektperiode (ca. 20% kvinder). Projektet har derudover en sekundær målgruppe, der består af alle medlemmerne af de lokalsamfund, der får glæde af PSA gruppernes udviklingsinitiativer.

Indikatorer:
Projektmål 1 Kvantitative indikatorer: Antallet af aktive PSA studerende skal gennem hele projektperioden være højere end den endelige målsætning: - Februar 2012: mindst 300 aktive studerende - Februar 2013: mindst 250 aktive studerende - Februar 2014: mindst 200 aktive studerende - Juli 2014: mindst 200 studerende gennemfører programmet (af hvilke mindst 150 forventes at forblive i lokalsamfundene) Derudover vil en række kvalitative indikatorer blive brugt til (1) at give et præg om PSA gruppernes engagement i lokale udviklingsprocesser, og for (2) hvorvidt det kan sandsynliggøres, at de studerende vil vedblive at tjene deres lokalsamfund efter uddannelsen er gennemført: - (Ad 1) I hvilken udstrækning de studerende bliver mere kreative i deres udviklingsinitiativer til gavn for deres lokalsamfund - I hvilken udstrækning kan de studerende artikulere hvorfor og hvordan deres udviklingsinitiativer er til gavn for deres lokalsamfund - (Ad 2) Hvorvidt de PSA uddannede udtrykker vilje til at blive i lokalsamfundet - Den iver, hvormed PSA uddannede går til lokale udviklingsaktiviteter - De PSA uddannedes grad af tiltro til deres evner til og mulig for at fremme positiv forandring - De PSA uddannedes grad af optimisme vedrørende deres lokalsamfunds fremtid - Hvorvidt de PSA uddannedes har ideer til og planer for fremtidige lokale udviklingsinitiativer Projektmål 2 Følgende kvalitative indikatorer vil give et indtryk af hvorvidt lokale udviklingskomiteers kapacitet udvikles og hvorvidt deres evner til at bedrive fortalervirksomhed styrkes: - Understøtter deres bestyrelses mødestruktur og hyppighed et aktivt engagement i lokale udviklingsprocesser? - Hvorvidt udviklingskomiteerne er i stand til at planlægge og gennemføre meningsfulde udviklingsinitiativer (hvordan analyserer de deres lokale liv? Hvordan relaterer de deres initiativer til deres forståelse af udviklingen af deres lokalsamfund?) - Hvordan interagerer de med lokale autoriteter? Bidrager denne interaktion til deres udviklingsmål? - Er de i stand til (og i færd med?) at generere og forvalte økonomiske midler? - Hvordan udvikles deres rolle i deres lokalsamfund sig? - I hvilken udstrækning er de i stand til at engagere sig i meningsfulde initiativer målrettet mod offentlig meningsdannelse i deres lokalsamfund?