Miradas Educativas (Educational Outlooks)


Bevillingstype: Projekt B (0,2-0,5 mio)
Projekt start: 4/1/2016
Projekt slut: 8/1/2017
Ansøgningsrunde: December 2015
Indsatsen forgår i
følgende lande:
Bolivia
Bevilliget beløb: kr. 499,930.00
Samlet budget: kr. 0.00
Organisation: SPOR MEDIA
Lokal partner: Fundacion Comunidad de Productores en Artes (COMPA)
Dokumenter: Ansøgning

Resumé:
Med projektet vil Spor Media i samarbejde med sin partner COMPA (Foreningen af kulturarbejdere) og med undervisningsministeriet i Bolivia udbrede erfaringer fra filmpædagogisk undervisning til lærerseminarier i landets fire fattigste departementer. Projektet falder i tråd med intentionerne fra Bolivias undervisningsreform, der pålægger læreruddannelserne at benytte demokratiserende undervisningsformer og at udvikle metoder til, hvordan skolerne kan blive mere integrerede i lokalsamfundene. Det vil gøre flere af fremtidens lærere i stand til at styrke skolernes samarbejde med aktører i civilsamfundet og at uddanne kritisk tænkende borgere. Projektet er en forlængelse af et tidligere projekt (Miradas Juveniles).

Overordnet mål:
Bolivianske lærerseminarier uddanner fremtidens lærere til at være innovative, kreative og kritisk tænkende (opfylder målene undervisningsloven 070)

Ummidelbar mål:
• COMPA og repræsentanter fra ministeriet har udviklet ny holistiske undervisningsmetoder byggende på audiovisuel pædagogik. • Fremtidige lærere i departementerne Beni, Pando, Potosi og Tarija er uddannet i audiovisuel pædagogik. • Offentlige og private uddannelsesinstitutioner, kender og bruger den audiovisuelle pædagogik.

Målgruppe:
Primære målgrupper: • Ansatte i Undervisningsministeriet med ansvar for specialundervisning og alternativ undervisning. (5-8 personer). (50% kvinder) • 9 lærerseminarier i landets fire fattigste departementer – i Potosi (4), Tarija (1), Beni (2), Pando (1). 500 studerende elever (50% kvinder). 200 lærere (50% kvinder). Sekundære målgrupper • Projektet styrker relationer mellem skole og lokalsamfund og dermed civilsamfundet. • Fremtidige lærerstuderende får gavn af de kreative og innovative pædagogiske metoder, som de tager med sig ud i deres fremtidige liv som lærere for Bolivias kommende generationer.

Indikatorer:
• En færdig pædagogisk model baseret på audiovisuel pædagogik. • 90% af de deltagende lærerseminarier tilskynder brugen af audiovisuel pædagogik. • 80% af de deltagende studerende er i stand til at anvende pædagogikken. • 50% af deltagende seminarielærerne kender den audiovisuelle undervisning, og 30% benytter den. • Mindst to andre uddannelsesinstitutioner har udvist interesse for den audiovisuelle pædagogik. • Mindst et universitet er interesseret i den audiovisuelle pædagogik.