SPOR MEDIA

Elmegade 5, 1., 2200 København N

Kontakt:
Telefon 35360940
Email spor@spormedia.dk
Web www.spormedia.dk

Beskrivelse:
SPOR MEDIA er en medie- og kulturorganisation.
Vores målsætning er at forbedre interkulturel forståelse og medvirke til at formindske global ulighed. Vi bestræber os på at skabe indlevelse, refleksion og dialog på tværs af landegrænser.
I vores aktiviteter går vi bag om klicheer og fordomme. Vi forsøger at gøre ”det fremmede” nærværende og lægger vægt på ligheder frem for forskelle.

Blandt Spor Medias aktiviteter er
Global Kids: Besøg af kulturgrupper fra Afrika, Latinamerika og Asien.
Børn og unge mødes omkring kulturelle aktiviteter på tværs af sociale og kulturelle skel.
Dokumentarfilm: Film om mennesker i verden, deres drømme – og udfordringer.
Historier udsprunget af vores egne ideer eller skabt i samarbejde med andre.
Fjerne Naboer: Webbaserede film og undervisningsmaterialer giver danske elever indsigt i kultur- og samfundsforhold i Afrika, Latinamerika og Asien.
Spor i Verden: Medieprojekter i Latinamerika og Afrika giver unge i fattige samfund mulighed for at komme til orde og ændre deres livsvilkår.
Træning i ressource mobilisering: Spor har i samarbejde med Positive Vibes udviklet træningsmetoden LILO Sustainability, der hvis den kombineres med anden kapacitetsopbygning, kan sikre partnere i syd en bedre og mere forudsigelig finansiel situation. Træningen er især velegnet til civilsamfundsorganisationer der arbejder med vanskelige og kontroversielle emner, e.g. LGBT og/eller sex arbejder rettigheder.

Organisationen har aktiviteter i følgende lande:
Bolivia
Colombia
Denmark
Kenya
Namibia
Peru
South Africa

Organisationen har aktiviteter og/eller arbejder indenfor følgende Verdensmål:
Development related information work in Denmark
Goal 13: Climate Action
Goal 17: Partnerships for the Goals
Goal 4: Quality Education
Goal 5: Gender Equality
HIV/AIDS

Organisationen har modtaget følgende bevillinger fra CISUs puljer:
Miradas Juveniles 2
Manzi Rada (Girls be ready) - Global Goals on stage
Miradas Educativas (Educational Outlooks)
Network of live grassroot culture in East Africa
GETTING READY FOR A COMPHREHENSIVE ADOLESCENT AND YOUNG PEOPLE (AYP) PROGRAMME IN NAMIBIA
Film Greenhouse for young people in El Alto, Bolivia
Ayllu Audiovisual - Building common areas
Film Greenhouse for young people in El Alto, Bolivia
Combining theory and practice: How to implement cultural projects for children and youth in Kenya’s slum