Kapacitetsudvikling af og fortalervirksomhed for Struisbaai Vissers Vereniging


Bevillingstype: Afsluttende projektformulering
Periode: Jun.- Jul. 2004
Ansøgningsrunde: April 2004
Indsatsen forgår i
følgende lande:
South Africa
Bevilliget beløb: kr. 50,546.00
Samlet budget: kr. 0.00
Organisation: Global Aktion - Mennesker & miljø før profit
Lokal partner:

Resumé:
Projektets overordnede mål er at udvikle kapaciteten i Struisbaai Vissers Vereniging (Struisbaai Fiskerifor-ening - SVV), således at foreningen bliver i stand til at søge og få tildelt fiskekvoter, samt udvikle kapaciteten til at forvalte fiskekvoten kollektivt. SVV, projektets målgruppe, har 250 medlemmer fra Struisbaai’s fattige Township.. Samarbejdspartneren i projektet er Masifundise har gennem flere år har beskæftiget sig med udvikling af fiskeriforeningers kapacitet. Masifundise har tæt kontakt til lokalsamfund, det akademiske miljø samt den politiske arena, hvilket gør dem i stand til at inddrage alle parter i en dialog om småfiskeres muligheder og begrænsninger for udvikling. Masifundise anses derfor som en idéel samarbejdspartner til projektet. Årsagerne til at gennemføre en afsluttende projektformulering er at belyse om Masifundise har de tilstrække-lige menneskelige resurser, eller om der skal ansættes yderligere én person, samt at undersøge om det vil være muligt, at inkludere yderligere to eller tre fiskeriforeninger i projektet.