Swaziland Positive Living


Bevillingstype: Afsluttende projektformulering
Projekt start: 7/1/2006
Projekt slut: 7/31/2006
Ansøgningsrunde: April 2006
Indsatsen forgår i
følgende lande:
Swaziland
Bevilliget beløb: kr. 49,650.00
Samlet budget: kr. 49,650.00
Organisation: Global Aktion - Mennesker & miljø før profit
Lokal partner: Swaziland Positive Living, SWAPOL

Resumé:
Projektets udviklingsmål er at styrke civilsamfundet og NGO’erne i kampen mod hiv/aids-pandemien indenfor hiv/aids-forebyggelse/behandling og politisk fortalervirksomhed med henblik på at forbedre den nationale hiv/aids-politik. Projektområdet omfatter 40.000-50.000 mennesker fra 20 landsbysamfund i Swaziland, hvor ca. 110 personer fra hver landsby vil være direkte involveret. Projektet tilsigter at styrke målgruppens fysiske og psykosociale tilstand ved at anvende en holistisk tilgang til hiv/aids området. Indsatsen indebærer participatoriske tiltag indenfor sundhed/forebyggelse/behandling og politisk fortalervirk-somhed. Der vil på landsbyplan blive oprettet frivillige støttegrupper. De modtager viden om rettig-heder, fortalervirksomhed, forebyggelse og testning, sorgbearbejdelse, hiv/aids og sygdommens symptomer, behandling, hjemmepleje, aktiviteter for aids-forældreløse, samt god ernæring.