Towards a life in dignity (for land and rural livelihoods)


Bevillingstype: Projekt C (0,5 - 1 mio)
Projekt start: 10/1/2008
Projekt slut: 6/30/2010
Ansøgningsrunde: Juli 2008
Indsatsen forgår i
følgende lande:
South Africa
Bevilliget beløb: kr. 999,918.00
Samlet budget: kr. 999,918.00
Organisation: Global Aktion - Mennesker & miljø før profit
Lokal partner: Trust for Community Outreach and Education

Resumé:
Det overordnede mål er at bemyndige og forbedre leveforholdene for fattige og marginaliserede folk på landet i Overberg komunen i Sydafrika. Disse folk lider stadig under eftervirkningerne fra Apartheid systemet, der udelukkede sorte afrikanere fra demokratiske processer, samt skabte store raceopdelte sociale og økonomiske skel, som stadig består i dag. Bl.a. med en meget skæv fordeling af jord. Projektet sigte er: Sammen med TCOE at opbygge og videreudvikle lokalorganisation Mawubuye, som er en paraplyorganisation bestående af forskellige mindre afdelinger af småbønder, landarbejdere, kvindefora osv. (CBOer). Mawubuye er i øjeblikket repræsenteret i 12 byer, hvoraf de 7 er i kommunen Overberg, som dette projekt knytter sig til. Mawubuye’ mål er at skabe et fælles talerør og platform for de fattige på landet, og dermed stå samlet i deres krav til myndighederne. En integreret del af denne proces er at skabe en bevidsthed om rettigheder og jord spørgsmål i lokalområderne, og på den måde bemyndige folk.

Overordnet mål:
En sydafrikansk jord og agrarisk reform, der bemyndiger og forbedrer leveforholdene for de marginaliserede fattige i landområderne.

Ummidelbar mål:
1. Kapacitets opbygning af Mawubuye, der konsoliderer og styrker de lokale strukturer i de 7 byer i Overberg. 2. Skabe bevidsthed om jord rettigheder i lokalsamfundene i Overberg og sikre at folk tager ejerskab over disse rettigheder.

Målgruppe:
De primære målgrupper er Mawubuye grupperne og deres ledere, samt fattige småbønder og landarbejdere i lokalområderne i de 7 byer/slumområder i Overberg.

Indikatorer:
-Forhøjet medlemstal i Mawubuye også omfattende kvinder og unge. -7 afdelinger af Mawubuye etableres i Overberg -Styrkelse af organiseringen og lederskabet i Mawubye. -En større bevidsthed om jordrettigheder hos de lokale i Overberg. -Konkrete alternative løsninger skabt på baggrund af PAR analysen. -Dialog med myndigheder om alternative løsninger.