Building Civil Society Partnership


Bevillingstype: Partnerskabsaktivitet
Projekt start: 11/1/2009
Projekt slut: 11/30/2009
Ansøgningsrunde: April 2009
Indsatsen forgår i
følgende lande:
South Africa Zambia Uganda Swaziland
Bevilliget beløb: kr. 496,621.00
Samlet budget: kr. 496,621.00
Organisation: Global Aktion - Mennesker & miljø før profit
Lokal partner: Flere partnere - se ansøgning
Dokumenter: Hent ansøgning

Resumé:
Partnerskabsaktiviteten består af en tredages workshop for 10 repræsentanter fra Afrika Kontakt (herefter AK), 24 repræsentanter fra AK's sydpartnere, samt tre eksterne oplægsholdere. Formålene med aktiviteten er 1) at styrke samarbejdet mellem AK og AK's sydpartnere og 2) at styrke alle deltagernes kapacitet inden for områderne mobilisering; organisering; lobby; og fortalervirksomhed. Der vil blive nedsat en workshopkomite, bestående af repræsentanter fra AK og sydpartnerne, som har til opgave at sikre implementeringen. Vigtigheden af denne workshop skal ses i lyset af, at civilsamfundet i de lande sydpartnerne kommer fra, har mindre og mindre demokratisk indflydelse. I Swaziland er demokratiske partier forbudt, og selv i Sydafrika og Uganda ses en betydelig centralisering af statsmagten. Blandt de forventede konkrete resultater er; 1) et partnerskabspapir for AK og AK's sydpartnere, og 2) en styrket viden og kompetence hos deltagerne inden for områderne mobilisering, organisering, fortalervirksomhed og lobby.