ACT NOW AGAINST POLITICAL VIOLENCE RAPE AND TORTURE


Bevillingstype: Projekt B (0,2-0,5 mio)
Projekt start: 3/15/2011
Projekt slut: 12/31/2012
Ansøgningsrunde: December 2010
Indsatsen forgår i
følgende lande:
Zimbabwe
Bevilliget beløb: kr. 499,086.00
Samlet budget: kr. 720,120.00
Organisation: Global Aktion - Mennesker & miljø før profit
Lokal partner: National Constitutional Assembly
Dokumenter: Hent ansøgning

Resumé:
Organiseret vold mod politisk aktive kvinder– ’politisk vold’ –, der kæmper for demokratiske rettigheder i Zimbabwe er et stigende problem, både for de enkelte ofre og for kvinders adgang til politisk deltagelse. Et repressivt politisk miljø og manglende koordinering blandt civilsamfundsorganisationer har forhindret dette problem i at blive adresseret. Dette projekt sigter mod at mobilisere politisk aktive kvinder fra the National Constitutional Assembly, Zimbabwe Congress of Trade Unions og Zimbabwe National Students Union i kampen mod politisk vold, samt gennemføre en kampagne mod politisk vold som en platform for at fremme menneskerettigheder i Zimbabwe. Gennem fortalervirksomhed, netværk og uddannelse søger dette projekt at styrke politisk aktive kvinder i deres kapacitet til at deltage politisk og sætte politisk vold på den politiske dagsorden både i Zimbabwe, det sydlige Afrika, Danmark og EU. Via rådgivning på lokalt plan søger projektet desuden at skabe handlemuligheder for ofre for politisk vold.