Qubula Zasha - Ex-mineworkers Capacity Building Project


Bevillingstype: Projekt C (0,5 - 1 mio)
Projekt start: 9/1/2011
Projekt slut: 3/1/2013
Ansøgningsrunde: April 2011
Indsatsen forgår i
følgende lande:
Swaziland
Bevilliget beløb: kr. 965,882.00
Samlet budget: kr. 965,882.00
Organisation: Global Aktion - Mennesker & miljø før profit
Lokal partner: Swaziland National Ex-Mineworkers Association

Resumé:
Med projektet søges der: 1) At styrke Swaziland National Ex-miners Associations (SNEMA) ledelsesmæssige og organisatoriske kapacitet på nationalt og lokalt niveau. 2) At styrke medlemsbasen i hele landet, således at medlemmerne føler et større ejerskab over organisationen og samtidigt tilegner sig evner til at anvende alternative indkomstaktiviteter. SNEMA repræsenterer nogle af de fattigste mennesker i Swaziland og gennem dette projekt vil 2500 medlemmer (heraf 20 % kvinder), samt organisationens ca. 60 lokale og nationale ledere blive inddraget. Aktiviteterne består af samlet set 17 workshops, seminarer og strategimøder for lederne, samt 32 møder og workshops for medlemmer landet over.

Overordnet mål:
Eks-minearbejderne er blevet styrket i deres organisering, til at kræve deres ret til erstatning fra mineselskaberne, for derved at undslippe marginalisering og fattigdom.

Ummidelbar mål:
1) Efter 18 mdr. er den organisatoriske kapacitet hos SNEMA’s ledere på national og lokalt blevet styrket. 2) Efter 18 mdr. har SNEMA styrket sin medlemsbase i alle landets fem regioner.

Målgruppe:
Primære målgruppe: eks-minearbejderne og deres familier .(I alt 2500 heraf 20 % kvinder), samt alle dele af ledelsesstrukturen i SNEMA

Indikatorer:
- 2500 medlemmer er registreret med medlemskort og betaler kontingent - 2500 medlemmer har kendskab til SNEMA’s vision, mission og strategi - Mindst halvdelen af SNEMA’s medlemmer har lært om mulighederne for alternative indkomstgenererende aktiviteter i deres område. - 400 kvindelige medlemmer ved hvordan de kan søge kompensation for tabet af deres afdøde mand.