Systematic documentation of HIV/AIDS related stigmatisation and discrimination in the district of Kibaale, Uganda


Bevillingstype: Projekt B (0,2-0,5 mio)
Projekt start: 8/1/2011
Projekt slut: 7/31/2012
Ansøgningsrunde: April 2011
Indsatsen forgår i
følgende lande:
Uganda
Bevilliget beløb: kr. 492,452.00
Samlet budget: kr. 492,452.00
Organisation: Global Aktion - Mennesker & miljø før profit
Lokal partner: Health Rights Action Group (HAG)
Dokumenter: Hent ansøgning

Resumé:
HIV/Aids-relateret stigmatising og diskrimination (S&D) udgør en markant trussel mod opretholdelse af basale menneskerettigheder samt retten til et værdigt liv for HIV-smittede. Ligeledes er S&D en stor barriere for forebyggelsesaktiviteter rettet mod HIV-spredning. Dette gør sig specielt gældende i Uganda, hvor det aktuelle politiske klima i kombination med en general moralsk bevægelse rettet mod seksuel adfærd skaber ugunstige livsbetingelser for HIV-smittede. I samarbejde med den Kampala-baserede NGO HAG samt en lokal CBO – MIRUDA- vil Afrika Kontakt sætte fokus på S&D. Det aktuelle projekt har til formål at kapacitetsopbygge de to involverede organisationer i forhold til systematisk dokumentation af S&D. Resultaterne fra dokumentationsundersøgelsen skal formidles til relevante aktører i Uganda og vil i et efterfølgende projekt (ikke del af nærværende projekt) danne grundlag for interventioner rettet på S&D samt intensiv advocacy.