Towards Strengthening th Civil Society Partnership with AK-partners in the Southers Africa


Bevillingstype: Partnerskabsaktivitet
Projekt start: 11/1/2011
Projekt slut: 11/30/2011
Ansøgningsrunde: April 2011
Indsatsen forgår i
følgende lande:
Zimbabwe
Bevilliget beløb: kr. 489,234.00
Samlet budget: kr. 489,234.00
Organisation: Global Aktion - Mennesker & miljø før profit
Lokal partner: 12 partnere i Swaziland, Uganda, Zimbabwe og Sydafrika
Dokumenter: Hent ansøgning

Resumé:
Denne partnerskabsaktivitet bygger på erfaringer og anbefalinger fra den 1. afholdte workshop i 2009; Building Civil Society Partnership, i Swaziland. Endvidere anbefalede Projektrådgivningen i kapacitetsundersøgelse af Afrika Kontakt(AK) fra 2009, jfr. anbefaling nr. 5, afholdelse af en workshop indenfor organisationsudvikling og kapacitetsstyrkelse. Partnerskabsaktiviteten består af en tredages workshop for 10 repræsentanter fra AK, 24 repræsentanter fra AK's sydpartnere, samt to oplægsholdere. Emnerne vil være: 1. Betydningen af demokratiseringsprocessen i Nordafrika (og Mellemøsten) for CSOernes arbejde i nord og syd, 2. afholdelse af en LFA-workshop, ligeledes med fokus på M&E. Blandt de forventede resultater vil være: 1. projektteknisk partnerskabsmanual og 2. en styrket viden og kompetence hos deltagerne indenfor organisering, kapacitetsstyrkelse og projektledelse.