Supporting an End to VAW for Young Women's Increased Political Participation


Bevillingstype: Afsluttende projektformulering
Projekt start: 11/1/2012
Projekt slut: 12/15/2012
Ansøgningsrunde: December 2012
Indsatsen forgår i
følgende lande:
Zimbabwe
Bevilliget beløb: kr. 61,481.00
Samlet budget: kr. 61,481.00
Organisation: Global Aktion - Mennesker & miljø før profit
Lokal partner: Institute for Young Women Development (IYWD)
Dokumenter: Hent ansøgning

Resumé:
Afrika Kontakt og Institute for Young Women Development (IYWD) ønsker at opstarte et formelt partnerskab og opstarte et projekt med fokus på at reducere politisk vold mod kvinder på græsrodsniveau gennem græsrodsaktiviteter og fortalervirksomhed. Aktiviteterne vil fokusere på borgeruddannelse og mobilisering af kvinder i Zimbabwes landområder. Projektet forventes at styrke unge kvinders deltagelse i politiske- og udviklingsprocesser på lokalt niveau og vil forsøge at engagere lokale ledere i kampen mod politisk vold mod kvinder.