Our right - our claim


Bevillingstype: Projekt D (1 - 3 mio)
Projekt start: 8/1/2013
Projekt slut: 10/30/2016
Ansøgningsrunde: April 2013
Indsatsen forgår i
følgende lande:
Uganda
Bevilliget beløb: kr. 1,834,863.00
Samlet budget: kr. 1,834,863.00
Organisation: Global Aktion - Mennesker & miljø før profit
Lokal partner: Health Rights Action Group - HAG

Resumé:
”Our right – our claim” projektet har til formål at støtte og styrke hiv-smittede i Kibaale distriktet i Uganda. Projektet implementeres i samarbejde med Health Action Rights Group (HAG), som er baseret i Ugandas hovedstad Kampala og en lokal CBO i distriktet (MIRUDA). Den primære målgruppe består af 720 hiv-smittede, som mobiliseres og organiseres i støttegrupper. Grupperne bliver trænet i deres rettigheder, samt i hvordan disse rettigheder udøves via social og politisk indflydelse både på distrikt- og nationalniveau. Grupperne bliver endvidere trænet i etablering af køkkenhaver eller indkomstskabende aktiviteter. Som en del af oplysningsarbejdet i distriktet afholdes møder og workshops med relevante målgrupper (fx lærere og sygeplejersker) med fokus på at minimere stigmatisering og diskrimination af de hiv-smittede. Projektet bygger på medinddragelse af målgruppen og søger at gøre de marginaliserede hiv-smittede i Kibaale distriktet til forandringsagenter.

Overordnet mål:
Hiv-smittede i Kibaale distriktet i det vestlige Uganda deltager i lokalsamfundet på lige fod med alle andre uden at blive stigmatiserede eller diskriminerede.

Ummidelbar mål:
- 24 støttegrupper med 30 medlemmer i hver gruppe er etableret og står sammen om at bekæmpe stigmatisering og diskrimination af hiv-smittede i Kibaale diskriktet. - HAG og den lokale CBO MIRUDAs kapacitet til at arbejde hånd i hånd med hiv-smittede er blevet styrket. - Støttet af HAG, udøver hiv-smittede fra Kibaale distriktet deres nationale politiske indflydelse til at kæmpe for bedre vilkår for Ugandas hiv-smittede.

Målgruppe:
Primær målgruppen er 720 hiv-smittede i Kibaale distriktet, fra 12 dele af distriktet. Sekundær målgruppen er familierne til de 720 hiv-smittede samt lokalsamfundet i Kibaale distriktet, herunder særligt; lærer, sygeplejersker samt lokale og religiøse ledere, og nationale politikere.

Indikatorer:
- Alle 24 støttegrupper har gennemgået træning i deres rettigheder, og i enten hvordan man etablerer en lille virksomhed eller en køkkenhave. - Gruppemedlemmerne støtter hinanden og deler deres viden og erfaring. - HAG og MIRUDAs kompetencer til at arbejde deltagerinddragende med de hiv-smittede er styrket, og en national strategi for hvordan hiv smittedes vilkår forbedres er udarbejdet.