Securing Environmental Justice for African Fisher Peoples


Bevillingstype: Længerevarende indsats (PKM)
Projekt start: 1/13/2014
Projekt slut: 1/12/2016
Ansøgningsrunde: Oktober 2013
Indsatsen forgår i
følgende lande:
Benin Mauritania Mali Guinea Sierra Leone Senegal South Africa Madagascar Kenya Uganda
Bevilliget beløb: kr. 2,179,268.00
Samlet budget: kr. 3,754,268.00
Organisation: Global Aktion - Mennesker & miljø før profit
Lokal partner: World Forum of Fisher Peoples
Dokumenter: Ansøgning

Resumé:
Hovedformålet er at styrke WFFP (medlemmer og lederskabsniveau) kapacitet til at udøve advocacy mhp. at fremme en menneskrettighedsbaseret tilgang til fiskeriet globalt. Kapacitetsopbygningen sker bl.a. gennem en række vidensempowerment-workshops for minimum 8 afrikanske WFFP-medlemmer. Advocacyarbejdet skal henvende sig mod COP’en for Convention on Biodiveristy, Verdensbankens Globale Partnerskab for Oceanerne og den Afrikanske Unions fiskerireform. Strategien for indsatsen er en kapacitetsopbygning af WFFP (med fokus på institutionelle og vidensmæssige aspekter), hvorigennem WFFP bliver bedre i stand til at udføre advocacyarbejde. Den primære målgruppe er WFFPs medlemsorganisationer og indsatsen kommer således over 3 millioner mennesker til gavn.