Building People’s Power for a Democratic Change


Bevillingstype: Projekt D (1 - 3 mio)
Projekt start: 2/1/2015
Projekt slut: 4/30/2018
Ansøgningsrunde: September 2014
Indsatsen forgår i
følgende lande:
Swaziland
Bevilliget beløb: kr. 2,047,466.00
Samlet budget: kr. 0.00
Organisation: Global Aktion - Mennesker & miljø før profit
Lokal partner: Swaziland United Democratic Front (SUDF)

Resumé:
Følgende projekt tager afsæt I Swaziland United Democratic Front (SUDF) og deres fremtidige muligheder for at påvirke Swazilands regime i retning mod demokratiske strukturer. Projektet har to ben; et som omhandler opbyggelsen af SUDFs organisatoriske ressourcer og dermed også styrkelsen af organisationen samt deres medlemsorganisation, og et som omhandler konkrete kampagneaktiviteter. Formålet for sidstnævnte er at ændre befolkningens holdning til systemet, udvide det politiske rum samt skabe pres på systemet. Projektet er et treårigt projekt.

Overordnet mål:
På grund af sentivtive oplysninger er ansøgning og andre detaljer om dette projekt ikke offentliggjort her. Man er velkommen til at kontakte Afrika Kontakt for nærmere information.