Project Administration and Financial Seminar 2015


Bevillingstype: Partnerskabsaktivitet
Projekt start: 3/14/2015
Projekt slut: 12/31/2015
Ansøgningsrunde: December 2014
Indsatsen forgår i
følgende lande:
Zimbabwe Swaziland South Africa Mozambique Somalia Uganda
Bevilliget beløb: kr. 413,825.00
Samlet budget: kr. 0.00
Organisation: Global Aktion - Mennesker & miljø før profit
Lokal partner:
Dokumenter: Ansøgning

Resumé:
Afrika Kontakt (AK) ønsker at afholde et administrationsseminar i Johannesburg for alle de nuværende 11 partnerorganisationer. Baggrunden for seminaret er at AKs partnerorganisationer har udtrykt ønske om større administrativ kapacitet, en korruptionssag med den nu forhenværende projektpartner (SNEMA) og anbefalinger fra CISU. Seminarets indhold er baseret på en udførlig undersøgelse af partnernes administrative kapacitet og procedurer, hvoraf redskabet ’Mango’s Health Check’ er blevet brugt. På baggrund af dette vil seminaret komme til at omhandle budgetplanlægning, administration af CISU-projekter, bogføring og interne økonomiske- og administrative procedurer. AKs repræsentanter vil stå for koordineringen og nogle af træningerne, mens de resterende træninger vil blive udført af AKs revisor, en lokal konsulent fra Mango og repræsentanter fra AKs partnerorganisationer.