Somaliland Youth Empowerment Initiative Project


Bevillingstype: Fælles Færdiggørelse
Projekt start: 3/7/2015
Projekt slut: 3/21/2015
Ansøgningsrunde: April 2015
Indsatsen forgår i
følgende lande:
Somaliland*
Bevilliget beløb: kr. 47,433.00
Samlet budget: kr. 0.00
Organisation: Global Aktion - Mennesker & miljø før profit
Lokal partner: HAQSOOR for Peace, Human Rights and Environment Protection
Dokumenter: Ansøgning

Resumé:
Dette projekt vil igangsette en proces, der på sigt forvandler ngo'en Haqsoor til en demokratisk, medlemsbaseret organisation. Projektet har fokus på unge (serligt kvinder og unge fra minoritetsklaner) og vil styrke deres muligheder for at organisere sig og deltage i politiske beslutningsprocesser. Dette soges mere konkret opnået gennem afholdelsen af fire "Youth Forums" over et år i regionen Togdheer. Frivillige "Local Organizers" vil stå for udvelgelsen af 120 deltagere, som gennem de planlagte Youth Forums får viden om deres rettigheder i beslutningsprocesser, både i Haqsoor og i deres lokalsamfund. Dette indeberer bl.a. diskussioner om rettigheder i Haqsoor's forfatning, hvad det vil sige at vere et medlem og udveksling af erfaringer på tvers af klaner. Herigennem vil målgruppen blive i stand til at organisere sig og engagere sig i lokale strukturer for på den måde at få storre indflydelse på det samfund, de er en del af.