Somaliland Youth Empowerment Initiative Project


Bevillingstype: Projekt B (0,2-0,5 mio)
Projekt start: 7/1/2015
Projekt slut: 8/31/2016
Ansøgningsrunde: April 2015
Indsatsen forgår i
følgende lande:
Somaliland*
Bevilliget beløb: kr. 356,585.00
Samlet budget: kr. 0.00
Organisation: Global Aktion - Mennesker & miljø før profit
Lokal partner: HAQSOOR for Peace, Human Rights and Environment Protection
Dokumenter: Ansøgning

Resumé:
Dette projekt vil igangsætte en proces, der på sigt forvandler ngo'en Haqsoor til en demokratisk, medlemsbaseret organisation. Projektet har fokus på unge (særligt kvinder og unge fra minoritetsklaner) og vil styrke deres muligheder for at organisere sig og deltage i politiske beslutningsprocesser. Dette søges mere konkret opnået gennem afholdelsen af fire "Youth Forums" over et år i Burao. Frivillige "LOs" vil stå for udvælgelsen af 120 deltagere, som gennem de planlagte Youth Forums får viden om deres rettigheder i beslutningsprocesser, både i Haqsoor og i deres lokalsamfund. Dette indebærer bl.a. diskussioner om rettigheder i Haqsoor's vedtægter, hvad det vil sige at være et medlem og udveksling af erfaringer på tværs af klaner. Herigennem vil målgruppen blive i stand til at organisere sig og engagere sig i lokale strukturer for på den måde at få større indflydelse på det samfund, de er en del af.